Customer service +371 67 723 511

Zemsprieguma strāvmaiņu iegāde

Pasūtītājs: AS Sadales tīkls
Kontaktpersona: Mārtiņš Leimanis,Martins.Leimanis@latvenergo.lv,67728056
Identifikācijas Nr.: IPR-50724
Paredzamā līguma priekšmets: Zemsprieguma strāvmaiņu iegāde
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.04.2018
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pulkveža Brieža ielā 12 , Rīga LV-1230, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts: Laikrakstos "Diena" un "Latvijas Vēstnesis"
Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā iespējams saņemt, nosūtot e-pastu ar nolikuma pieprasījumu uz e-pasta adresi: martins.leimanis@sadalestikls.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs.
© Copying or reproduction of the content of Latvenergo AS website for commercial purposes is prohibited. A reference to the source is required when quoting.