Customer service +371 67 723 511

Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde

Pasūtītājs: AS Sadales tīkls
Kontaktpersona: Mārtiņš Leimanis,Martins.Leimanis@latvenergo.lv,67728056
Identifikācijas Nr.: IPR-53642
Paredzamā līguma priekšmets: Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.03.2018
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma
Informatīvs paziņojums publicēts: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, laikrakstos "Diena" un "Latvijas Vēstnesis"
Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā iespējams saņemt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē www.sadalestikls.lv sadaļā "Iepirkumu procedūras" un Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv. Pretendentu pieteikumi jāiesniedz elektroniski www.eis.gov.lv.
Datnes:

IPR-53642_nolikums.pdf

IPR-53642_skaidrojums_1.pdf

© Copying or reproduction of the content of Latvenergo AS website for commercial purposes is prohibited. A reference to the source is required when quoting.