Klientu portāls elektrum.lv

AS “Latvenergo” paraksta sadarbības līgumu ar UNESCO

08.12.2017.

Piektdien, 8. decembrī, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā AS “Latvenergo” paraksta sadarbības līgumu ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju (UNESCO LNK), lai 2018.-2021.gadā savstarpējā sadarbībā nodrošinātu UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas “Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.-1940.” saglabāšanu, pieejamības un atpazīstamības veicināšanu Latvijā un starptautiski.

2009.gadā Eduarda Krauca stikla plašu fotonegatīvu kolekcija, kas atspoguļo Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaitu, tika izvirzīta kultūras mantojuma UNESCO programmai “Pasaules atmiņa” un iekļauta Latvijas nacionālajā reģistrā. Tas ir gods un arī ir liela atbildība Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejam, kas pastiprināti rūpējās par kolekcijas glabāšanu un sabiedrības iepazīstināšanu ar to.

2014.-2017.gada AS “Latvenergo” un UNESCO LNK sadarbības līguma ietvaros ieguldīts liels darbs E.Krauca kolekcijas popularizēšanā. Ceļojošā izstāde “Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums” eksponēta  50 vietās – RTU fakultātēs, Rīgas Ekonomikas augstskolā, Rēzeknes un Vidzemes augtskolās, Liepājas, Daugavpils un Latvijas lauksaimniecības  universitātēs, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, skolās, bibliotēkās un citviet, kur to apskatījuši vairāk nekā 55 tūkstoši interesentu, veicinot E.Krauca kolekcijas atpazīstamību. Enerģētikas muzejā izglītojošās programmās piedalās skolēni, Latvijas Kultūras akadēmijas bakalauru un maģistrantūras studiju kursu jaunieši un daudzi citi interesenti, izzinot Ķeguma HES celtniecības vēsturi un krātuvēs aplūkojot arī kolekcijas oriģinālus.

Turpmākajos gados Enerģētikas muzejs nodrošinās E.Krauca stikla plašu fotonegatīvu digitalizāciju, veicinot to pieejamību internervidē un ilgtspējīgu saglabāšanu. Visi kolekcijas attēli būs pieejami arī Latvijas Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv), jo līdz ar valsts akreditēta muzeja statusa ieguvi 2016.gada oktobrī  Enerģētikas muzeja krājumā esošās vērtības ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa.

UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs izveidots 2009.gadā, lai  veicinātu Latvijai nozīmīga dokumentārā mantojuma saglabāšanu, atpazīstamību un pieejamību gan Latvijā, gan arī starptautiski.

Kā zināms, nomināciju iesniegšana notiek reizi četros gados, un līdz šim reģistrā iekļautas piecas nominācijas: “Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.-1940.”, “Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste (1894-1929)”, “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, “Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944.gada 17.marts”, “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.-1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”.

2017.gada 8.decembrī sertifikātus par iekļaušanu UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā saņems trīs jaunas nominācijas un to glabātāji – Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka par “Johana Kristofa Broces antikvāro kolekciju par Livoniju (Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19. gs.”,  Latvijas Nacionālā bibliotēka par “Hernhūtiešu rokrakstu kolekciju (18. – 19. gs.)” un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts par “Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekciju (1926–1947)”, bet Tukuma muzejs un Jēkabpils vēstures muzejs par papildinājumiem  nominācijai ,”Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” (nomināciju glabā 9 Latvijas muzeji).

  

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.