Klientu portāls elektrum.lv

Kontroluzskaites sadalņu iegāde

Pasūtītājs: AS Sadales tīkls
Kontaktpersona: Mārtiņš Leimanis,Martins.Leimanis@latvenergo.lv,67728056
Identifikācijas Nr.: IPR-52589
Paredzamā līguma priekšmets: Kontroluzskaites sadalņu iegāde
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.04.2018
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma
Informatīvs paziņojums publicēts: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, laikrakstos "Diena" un "Latvijas Vēstnesis"
Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā iespējams saņemt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē www.sadalestikls.lv sadaļā "Iepirkumu procedūras" un Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv. Pretendentu pieteikumi jāiesniedz elektroniski www.eis.gov.lv.
Datnes:

IPR-52589_nolikums.pdf

IPR-52589_skaidrojums_1.pdf

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.