Klientu portāls elektrum.lv

Sarunas ar kvalificētiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
16.02.2018 1. 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-4251, Lūza, Praulienas pagasts, Madonas novads 2. 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-4299, Lazdukalns, Praulienas pagasts, Madonas novads 3. 20 kV EPL pārbūve līnijā ML-24 no atdalītāja M-24-8 līdz TP-4160, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads 27.02.2018
14:00
16.02.2018 1. "20kV gaisvadu līnijas LN-3086 no TP-3545 līdz TP-3086 pārbūve Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā"; 2. "TP-6270 un 0.4kV GVL no TP-6270 un no TP-346 pārbūve Daugavpilī"; 3. "0.4kV GVL no TP-151 pārbūve Daugavpilī"; 4. "0,4 kV GVL TP-8250, TP-8316, TP-8266 pārbūve Kārsavā un Malnavas pagastā, Kārsavas novadā". 28.02.2018
14:00
16.02.2018 1. „0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1264, Rušķi, Apes pagasts, Apes novads" ; 2. „20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-7617, Lazdas, Kokneses pagasts, Kokneses novads" . 28.02.2018
14:00
15.02.2018 Projektēšanas un elektromontāžas darbi: "20kV zemesslēguma strāvu kompensējošās iekārtas uzstādīšana A/st.Nr.46 "RAF" (140A)". 16.03.2018
14:00
15.02.2018 "Elektroapgādes pieslēguma izbūve Skolas internāts, Stikli, Puzes pag., Ventspils nov. (pieteikums Nr.116137168)" 26.02.2018
14:00
14.02.2018 1. 20 kV EPL pārbūve līnijā LN-6587, Viesītes pagasts, Viesītes novads 2. 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-4526, Sauleskalns, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads 3.) 20 kV EPL pārbūve līnijā GL-26 T-1259, Lejastrapene, Trapenes pagasts, Apes novads 27.02.2018
14:00
13.02.2018 Elektromontāžas darbi : "20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-5518, Eiduki, Atašienes pagasts, Krustpils novads". 22.02.2018
14:00
13.02.2018 1. "0.4kV GVL L-3 no TP-123 rekonstrukcija Daugavpilī"; 2. "0.4kV GVL L-1, L-2 no TP-4312 pārbūve Kombuļi, Kombuļu pagastā, Krāslavas novadā"; 3. "20 kV GVL LN-4364, TP-4364 un 0,4 kV GVL L-1 pārbūve Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā". 26.02.2018
14:00
13.02.2018 Elektroapgādes jauns pieslēgums Pērnavas iela 83, Rīga 22.02.2018
14:00
12.02.2018  1. 0,4kV GVL no TP-7267 pārbūve Dagdas pilsētā, Dagdas novadā 2. 0,4kV GVL no TP-7175 pārbūve Dagdas pilsētā, Dagdas novadā 3. 0.4kV GVL L-1, L-2 no TP-9049 pārbūve Soboļina, Istras pagastā, Ludzas novadā 23.02.2018
14:00
12.02.2018 1. „Zemes gabalu  ārējā elektroapgāde, Šīroņi, Ciemupe, Ogresgala pagasts, Ogres novads", pieteikuma Nr. 119107179 2. „Dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde,  Vasaras iela 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 25; 27; 28; 29; 31; 33, Arāju ceļš 51, Sūnupes, Baldones pagasts, Baldones novads",  pieteikumu Nr. 107339179 21.02.2018
14:00
12.02.2018 Elektromontāžas darbi: "Dzīvojamās mājas Vecais ceļš 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38H, 38I, 38J, 38K, 40, Jelgava". 20.02.2018
14:00
09.02.2018 Elektromontāžas darbi : "Valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki posma km 16.79-25.29 (posma Pušmucova-Ludza) segas pastiprināšana". 20.02.2018
14:00
08.02.2018 1. 0.4kV GVL no TP-5503 pārbūve Rožupes pagastā, Līvānu novadā 2. 0.4kV GVL L-2 no TP-3086 un L-1 no TP-3545 pārbūve Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā 21.02.2018
14:00
08.02.2018 Elektromontāžas darbi objektos: 1. A-713 (b.Nr.30 - b.Nr.46), A-7145, A-710 (b.Nr.54 - b.Nr.71) Džūkstes pag., Tukuma nov. 2. A-71 (a/st-154 - b.Nr.42), A-710 (a/st-154 - b.Nr.43) Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov. 20.02.2018
14:00
08.02.2018 1. "Būvlaukuma ārējā elektroapgāde, Ventas iela 27, Mārupe, Mārupes novads", pieteikuma Nr. 122869161; 2. "Ūdens ieguves urbuma elektroapgāde, Mednieku iela 3, Sigulda, Siguldas novads", pieteikuma Nr. 117586174; 3. "Āra apgaismojuma, katlu mājas, komunālo uzskaišu Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6 un dzīvokļu daudzdzīvokļu mājā ārējā elektroapgāde Ventas iela 25, Mārupe, Mārupes novads", pieteikuma Nr. 107765170. 19.02.2018
14:00
07.02.2018 Elektromontāžas darbi: 1. "Dzīvokļi daudzdzīvokļu mājā Dobeles šoseja 86, Jelgava"; 2. "DZĪVOJAMĀ MĀJA Dzeguzes, Jaunpils pag., Jaunpils nov.". 19.02.2018
14:00
07.02.2018 Būvprojekta izstrādes un elektromontāžas darbi AS „Sadales tīkls" Dienvidu kapitālieguldījumu projektā : „110/20/10kV apakšstacijas Nr.44 "Dobele" 110kV transformatora TNr.1 nomaiņa un pašpatēriņa uzskaites sakārtošana" 05.03.2018
14:00
07.02.2018 Elektropārvades 0,4kV līniju trašu tīrīšanas darbi (Pakalpojums) AS "Sadales tīkls" Dienvidu reģionā (Jelgava, Talsi, Tukums). 22.02.2018
14:00
07.02.2018 Elektropārvades 0,4kV līniju trašu tīrīšanas darbi (Pakalpojums) AS "Sadales tīkls" Rietumu reģionā (Liepāja, Ventspils). 22.02.2018
14:00
06.02.2018 1. 20 kV GEPL LI-41 (no b.Nr.32 līdz b.Nr.50), LI-47 (no LI-41 līdz T-6108) un T-6178 "Gūtmaņi" 20/0.4kV tīkla pārbūve Līgatnes novada Līgatnes pagastā Augšlīgatnes ciemā 2. 20kV GEPL LU-24 posmā no balsta Nr.82 līdz balstam Nr.100 pārbūve Raunas novada Raunas pagastā 19.02.2018
14:00
06.02.2018 TP570 un 0.4/0.23 kV elektrotīkla pārbūve Rīgā, Brīvības bulvārī 21 (7.zona) 20.02.2018
14:00
© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.