Klientu portāls elektrum.lv

Sarunas ar kvalificētiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
20.04.2018 Elektromontāžas darbi : 1."Elektroapgādes jauns pieslēgums Anniņmuižas bulvārī 77, Rīgā, TN 110752170"; 2. "Elektroapgādes jauns pieslēgums Maskavas ielā 261, Rīgā, TN 115222171". 02.05.2018
14:00
19.04.2018 "20 kV GVL LN-276 no TP-2475 līdz b.Nr.292 pārbūve Siļukalna pagastā, Riebiņu novadā". 02.05.2018
14:00
18.04.2018 1. "20kV GEPL NC21-30, NC21-36, T-2093 "Akmeņkalns" un T-2444 "Apiņi" 20/0.4kV tīkla pārbūve Pārgaujas novada Straupes pagastā"; 2. "20kV GEPL NC21-42 un T-2171 "Pekšas" 20/1/0.4kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Pārgaujas novada Straupes pagastā"; 3. "T-4595 "Skrabuļi" 20/0.4 kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Alojas novada Brīvzemnieku pagastā"; 4. "Ārtipa jaudas slēdža izbūve pie AC22-35 Cēsu novada Vaives pagastā". 26.04.2018
14:00
18.04.2018 "Elektroapgādes pieslēguma izbūve Lēņu iela 5, Liepāja (pieteikums Nr.108322172)". 26.04.2018
14:00
17.04.2018 Elektromontāžas darbi : "20 kV EPL pārbūve līnijā PL-21 no TP-6212 līdz TP-6545, Brīvības un Biržu ielas, Viesīte, Viesītes novads" 26.04.2018
14:00
17.04.2018 "SP9V pārbūve, Ventspilī" 09.05.2018
14:00
17.04.2018 Elektromontāžas darbi : "20kV GVL A532(655-782) pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā (2.kārta)". 27.04.2018
14:00
16.04.2018 Elektromontāžas darbi : 1. „A-557 (b.Nr.109 - b.Nr.192) Augstkalnes pag., Tērvetes nov."; 2. „TP-6132 "Jukši" Jaunbērzes pag., Dobeles nov.". 24.04.2018
14:00
13.04.2018 „Elektrotīkla izbūve ražotnes elektroapgādei, Ārijas Elksnes iela 6C, Jēkabpils, (Pieteikuma nr.120533172)" 23.04.2018
14:00
12.04.2018 1. "Dzīvojamo māju ārējā elektroapgāde, Zelmeņu iela 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 19, 21, 23, 2, 14, 16, 12, 10, 8, 6, 4, Mazā Ziedleju 1, 2, 3, Carnikava", pieteikuma Nr.111369177; 2. "Dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde, Elenburgas iela 52, Langstiņi, Garkalnes novads" pieteikuma Nr.100583184; 3. "Dzīvojamo māju ārējā elektroapgāde, Mazā Zeltiņu iela 1, 2, 3, 4, 5, 6, Carnikava", pieteikuma Nr. 111375174. 23.04.2018
14:00
11.04.2018 1. "20 kV gaisvadu līnijas LN-333 no jaudas slēdža L-333S līdz TP-1442 pārbūve Prodes pagastā, Ilūkstes novadā"; 2. "0,4kV GVL no TP-6023 rekonstrukcija, Višķu pagastā, Daugavpils novadā". 23.04.2018
14:00
10.04.2018 20kV GVL demontāža un 20kV kabeļu līnijas izbūve Skrundas pilsētā 25.04.2018
14:00
04.04.2018 Būvprojekta izstrādes un elektromontāžas darbi kapitālieguldījumu projektā : „110/20kV apakšstacijas Nr.2A "Ķegums-2" pārbūve pēc AS "augstsprieguma tīkls" ierosinājuma" 26.04.2018
14:00
© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.