Klientu portāls elektrum.lv

Pārdod

Kontaktinformācija:ipasumi@latvenergo.lv

 

Nr. p/k Adrese Kadastra Nr./ Apz Objekta raksturojums Darbība
1. Ungura iela 6, Rīga 01000852072
01000850122008
Zemesgabals (platība 33541 m²) un būve. pārdod
2. Talsu iela 11/13, Valdemārpils 8817 003 0029
8817 0030029 001
Zemes vienība (2532 m²) un administratīvās ēkas (527.8 m²)  pārdod
3. Silikātu iela 24, Rīga
0100 110 0172
0100 110 2015 002
Zemes vienība ar kopējo platību 3294 m² un nedzīvojamā ēka (platība 533.1 m²) pārdod
4. Rīgas iela 11C, Olaine
8009 005 0018
8009 005 2202 001  
Zemes vienība ar kopējo platību 1769 m² un nedzīvojamā ēka (platība 764.5 m²) pārdod
5. Blaževiča iela 26, Indra, Krāslavas novads
6062 004 0852  
Zemes vienība ar kopējo platību 1876 m²  pārdod
6. Liepu iela 23A un Puškina iela 41A , Lielvārde 7413 501 0025
7413 501 0027
Ražošanas ēka (platība 865,5 m² ) un artēziskā aka izsole
7. Gaujas iela 8A, Strenči 9417 001 0045
9417 001 0903 002
9417 001 0903 001
Zemes vienība ar kopējo platību 2831 m² un administratīvā ēka (242.6 m²), šķūnis (91 m²) izsole
8. Aiviekstes māja 12 - 602, Aiviekste 7062 012 0063 001 602
7062 012 0063
7062 012 0063 001
Dzīvokļa īpašums izsole
9. Domes bulvāris 11, Valka
9401 006 0012
9401 006 0311 002
9401 006 0311 003
9401 006 0311 005
9401 006 0312 001
9401 006 0311 006 
Zemes vienība ar kopējo platību 5610 m² un garāža ar darbnīcu (317.2. m²), divi šķūņi (35 un 300 m²), angārs-garāža (502.2 m²), noliktava ar rampu (106.8 m²) izsole
10. Tālavas iela 33, Valka 9401 006 0011
9401 006 0311 001 
Zemes vienība ar kopējo platību 1340 m² un administratīvā ēka (619.7 m²) izsole
11. Gaismas iela 1, Ērgļi
7054 008 0760 
7054 008 0429 001 
7054 008 0429 002
Zemes vienība ar kopējo platību 4197 m² un būvēm - administratīvā ēka (268.3 m²), mehāniskā darbnīca (315.8 m²) izsole
12. Vidzemes iela 8, Salacgrīva
6615 003 0175
6615 003 0133 001 
6615 003 0133 002 
6615 003 0133 003
Zemes vienība ar kopējo platību 4890 m² un būvēm - dzīvojamā ēka (166.7 m²), garāžas (210.4 m²) un šķūnis (48.4 m²)   izsole
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.