Klientu portāls elektrum.lv

Silikātu iela 24, Rīga

AS "Latvenergo" pārdod nekustamo īpašumu Silikātu ielā 24, Rīgā.

Objekts – AS “Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0100 110 0172, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3294 m² un no iekārtām atbrīvotas apakšstacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 110 2015 002, ēkas kopējā platība 533,1 m², adrese – Silikātu iela 24, Rīga. Īpašumtiesības nostiprinātas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000557011.

Sākuma cena -   49 000 EUR (Četrdesmit deviņi tūkstoši euro).

Kontaktinformācija: AS “Latvenergo” Nekustamo īpašumu pārvaldības funkcijas projektu vadītāja Dana Avotiņa, tālr. 67728806, 25678167, e-pasts: dana.avotina@latvenergo.lv

 

  

Objekta atrašanās vieta

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.