Klientu portāls elektrum.lv

Ungura iela 6, Rīga

AS “Latvenergo” īpašums ar kadastra Nr. 0100 085 2072, adrese: Ungura iela 6, Rīga,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 085 2072 (zemes kopējā platība 29566 m²) un būves – sargu mājas, kadastra apzīmējums 0100 085 0122 008.

Kontaktinformācija: AS "Latvenergo" Nekustamo īpašumu pārvaldības funkcijas projektu vadītāja Dana Avotiņa, tālr. 67728806, 25678167, e-pasts: dana.avotina@latvenergo.lv

Papildus informējam, ka SIA "Hiponia" pārdod blakus esošo zemes gabalu Sāruma ielā 4, Rīgā.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.