Klientu portāls elektrum.lv

Dividendes

Akcijas
Kopš 2016.gada 19.decembra AS „Latvenergo” reģistrētais akciju kapitāls ir 1 288 714 992  EUR, ko veido 1 288 714 992 parastās akcijas ar nominālvērtību 1 EUR katra.

Dividenžu politika
AS „Latvenergo” dividenžu izmaksu turpmākajos gados reglamentē Latvijas Republikas likums „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam”. Atbilstoši likumam AS „Latvenergo” maksājamo dividenžu par valsts kapitāla izmantošanu paredzamais apjoms 2018. gadā (par 2017. pārskata gadu) ir  94,2 miljoni EUR,  2019. gadā – 132,9 miljoni EUR (t.sk., uzņēmumu ienākuma nodoklis) un 2020. gadā – 127,1 miljons EUR (t.sk., uzņēmumu ienākuma nodoklis).

Faktisko AS „Latvenergo” dividenžu apmēru nosaka AS „Latvenergo” akcionāru sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus.

AS „Latvenergo” izmaksātās dividendes

Gads,  kurā dividendes izmaksātas Mērv. 2013 2014 2015 2016 2017
Dividendes EUR tūkst. 40 618 23 605 31 479 77 413 90 142
© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.