Klientu portāls elektrum.lv

Finansēšana

Kapitālieguldījumu programmas realizāciju Latvenergo koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla. Latvenergo koncerns regulāri veic aizņemtā kapitāla piesaisti, lai savlaicīgi nodrošinātu turpmāko gadu investīciju projektu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus, tādējādi izveidojot ilgstošu un  veiksmīgu sadarbību gan ar vietējām komercbankām gan arī ar starptautiskām finanšu institūcijām. Aizņēmumu avotu diversifikācijai, AS "Latvenergo” ir emitējusi obligācijas, kas pēc situācijas 31.12.2017 veido 17% no kopējā aizņēmumu portfeļa.
 

Latvenergo koncerna aizņēmumu sadalījums pēc aizdevēju kategorijām (31.12.2017.)

Latvenergo koncerna aizņēmumu atmaksas grafiks (31.12.2017.)

Visi koncerna aizņēmumi ir eiro valūtā. 

  31.12.2017.
Fiksētās procentu likmes proporcija (ar procentu mijmaiņas darījumiem) 54%
Vidējais fiksētās procentu likmes periods 2 gadi

Likviditāte

Stabila likviditātes līmeņa uzturēšanai, Latvenergo koncerns nodrošina vienmērīgu naudas plūsmu un uztur papildu likviditātes rezerves.

  MĒRV. 31.12.2017.
Likvīdi aktīvi (nauda un noguldījumi īstermiņa depozītos līdz 3 mēnešiem) EUR. milj. 236
     
Ieguldījumi likvīdos finanšu aktīvos EUR. milj. 17
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.