Klientu portāls elektrum.lv

Revidenti

Par AS "Latvenergo" 2017.gada pārskatu revidentu ir iecelta zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA „Ernst & Young Baltic” (komercsabiedrības licences Nr.17). 

SIA "Ernst & Young"  
Adrese Muitas iela 1a, Rīga,
LV-1010, Latvija
Reģistrācijas Nr.  40003593454
PVN reģistrācijas Nr.  LV40003593454
Mājaslapa www.ey.com

Revidents tiek izvēlēts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles procedūras rezultātā 3 gadu periodam, izvērtējot revidenta pakalpojuma cenu, revīzijas komandā iesaistītā personāla un revidenta kvalifikāciju, revīzijas darba izpildes plānu un revīzijas stundas.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.