Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo piesakās vienreizējai Rīgas TEC jaudas maksājumu kompensācijai

19.10.2017.

AS Latvenergo” ir pieteikusiesvienreizējai kompensācijai par daļēju atteikšanos no Rīgas TEC elektriskās jaudas maksājumu saņemšanas nākotnē. Kompensācijas finansējumam tiks izmantotas valsts kā akcionāra tiesības samazināt AS Latvenergo” pamatkapitālu par 454 milj. EUR.

Šī gada 22. septembrī Ministru kabinets pieņēma rīkojumu “Par konceptuālo ziņojumu “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai””, kas paredzefektīvu un ilgtspējīgu OIK izmaksu samazināšanu elektroenerģijas lietotājiem. Ziņojums paredz izveidot tādu mehānismu, kura ietvaros valsts samazinātu savas nākotnes saistības koģenerācijas stacijās ar  uzstādīto elektrisko jaudu virs 100 MW. Tādejādi šādiem ražotājiem tiek piedāvāts pieteikties uz vienreizēju maksājumu, piekrītot daļējam atbalsta intensitātes samazinājumam nākotnē. 2017. gada 14. oktobrī spēkā stājās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”, kas nosaka komersanta pieteikuma iesniegšanas un izvērtēšanas, lēmuma pieņemšanas un vienreizējā maksājuma aprēķināšanas un veikšanas kārtību.

AS “Latvenergo” ir pieteikusies vienreizējas kompensācijas saņemšanai no valsts, vienlaicīgi atsakoties turpmāk saņemt 75 procentus no ikgadējiem elektriskās jaudas maksājumiem koģenerācijas stacijām TEC-1 un TEC-2. Tādējādi valsts saistības ilgtermiņā samazināsies par 262 milj. EUR. Ziņojumā AS “Latvenergo” vienreizējā kompensācija ir novērtēta 454 milj. EUR apmērā. Kompensācija tiks finansēta, valstij kā AS “Latvenergo” akcionārei izmantojot savas tiesības samazināt AS “Latvenergo” pamatkapitālu.

Pēdējo gadu laikā Latvenergo koncerna finanšu rezultāti ir būtiski uzlabojušies, koncerna aktīvi 2017. gada 30. jūnijā pārsniedz 3,8 miljardus eiro, bet pašu kapitāls – 2,4 miljardus eiro. Atbilstoši starptautisku neatkarīgu trešo pušu vērtējumam Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji ir labāki nekā lielai daļai nozares uzņēmumiem – 2017. gada 30. jūnijā neto aizņēmumi pret pašu kapitālu ir 23%, bet neto aizņēmumi pret EBITDA – 1,5.

Vērtējumu par minēto pasākumu radīto ietekmi uz Latvenergo koncerna finanšu stabilitāti ir veikusi arī kredītreitinga aģentūra Moody’s, publicējot skaidrojošu komentāru, bet neveicot AS “Latvenergo” kredītreitinga vai tā nākotnes skatījuma pārskatīšanu. Saskaņā ar Moody’s komentāru Latvenergo spēs saglabāt pietiekošu finansiālo elastīgumu un galvenos finanšu rādītājus līmenī, kas atbilst pašreizējam kredītreitingam Baa2 ar stabilu nākotnes vērtējumu.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.