Klientu portāls elektrum.lv

AS “Latvenergo” akcionāru sapulces lēmumi

24.11.2017.

Šodien, 24.novembrī, notika AS “Latvenergo” akcionāru sapulce, kuras ietvaros tika nolemts:

- samazināt AS “Latvenergo” pamatkapitālu par 454 412 749,00 EUR.

Pēc pamatkapitāla samazināšanas AS “Latvenergo” pamatkapitāls būs 834 302 243,00 EUR. Atbilstoši Komerclikuma 264.pantam, pamatkapitāla samazināšanas gadījumā AS “Latvenergo” tiem kreditoriem, kas iesnieguši rakstveida pieteikumus viena mēneša laikā no paziņojuma par pamatkapitāla samazināšanu publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis, ir jāsniedz nodrošinājums.

Pēdējo gadu laikā Latvenergo koncerna finanšu rezultāti ir būtiski uzlabojušies. Atbilstoši starptautisku neatkarīgu trešo pušu vērtējumam Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji ir labāki nekā lielai daļai nozares uzņēmumiem un tādi tie saglabāsies arī pēc pamatkapitāla samazināšanas. Saskaņā ar Mood’ys septembra sākumā publicēto komentāru, Moody’s ieskatā Latvenergo spēs saglabāt pietiekošu finansiālo elastīgumu un galvenos finanšu rādītājus līmenī, kas atbilst pašreizējam kredītreitingam Baa2 ar stabilu nākotnes vērtējumu;


- apstiprināt grozījumus 2012.gada 23.novembra obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā iekļautajos obligāciju vispārīgajos noteikumos (1.pielikumā uz 1 lapas) un vispārīgos noteikumus jaunā redakcijā (2.pielikumā uz 10 lapām) un apstiprināt grozījumus 2015.gada 25.maija obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā iekļautajos obligāciju vispārīgajos noteikumos (3.pielikumā uz 1 lapas) un vispārīgos noteikumus jaunā redakcijā (4.pielikumā uz 10 lapām).

Grozījumi augstāk minētajos obligāciju piedāvājuma programmu pamatprospektos ir stājušies spēkā līdz ar to apstiprināšanu AS “Latvenergo” akcionāru sapulcē.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.