Klientu portāls elektrum.lv

Putnu aizsardzība

Putnu aizsardzības un izpētes jautājumos Latvenergo koncerns sadarbojas ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB). Īpašu uzmanību Latvenergo koncerns pievērš baltā stārķa aizsardzības jautājumiem.  Kopš 2011.gada Latvenergo koncerns kopā ar LOB īsteno projektu Baltā stārķa monitorings ar mērķi ik gadu iegūt informāciju par baltā stārķa populāciju Latvijā.Latvenergo koncerns 2014. gadā iesaistījās 7. Starptautiskajā stārķu ligzdu uzskaitē.

 Varam lepoties, ka daudzi šīs īpaši aizsargājamās putnu sugas pārstāvji (apmēram 10 000 putnu pāru) ligzdo tieši Latvijā. Visbiežāk par ligzdas būvēšanas vietu šie putni izvēlas sakaru līniju un elektrolīniju balstus. 2014. gadā uz elektropārvades līniju balstiem atrodas 8 424 baltā stārķa ligzdas. Lai izpildītu elektroenerģijas piegādes drošības nosacījumus un samazinātu balto stārķu bojāeju elektropārvades līnijās, 2014. gadā, saskaņojot ar vides institūcijām, no elektropārvades līniju balstiem noņemtas 640 potenciāli bīstamas ligzdas. Stārķu ligzdošanas periodā putnus traucē tikai retos gadījumos, ja tiek apdraudēta energoapgādes un sabiedrības drošība.

Varāk par balto stārķu aizsardzību

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.