Klientu portāls elektrum.lv

Atbalsts kultūrai

Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus, AS "Latvenergo" finanšu līdzekļus kultūras jomā no 2018. gada ziedo caur sadarbības organizāciju administrētiem projektu konkursiem. Nodibinājums “Valsts kultūrkapitāla fonds” (VKKF) izvēlēts par sadarbības partneri, pamatojoties uz fonda iepriekšējo pieredzi, atpazīstamību un reputāciju.

Nodomu protokols par atbalstu valsts mēroga kultūras pasākumiem

VKKF 2017. gada oktobrī aicināja juridiskas personas, kuru statūtos vai nolikumā kā pamatdarbības veids ir noteikta ar kultūru vai mākslu saistīta darbība, pieteikties atbalsta saņemšanai valsts mēroga kultūras pasākumiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam nozīmīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā.

Projektu konkursa uzvarētāju saraksts

AS "Latvenergo" 2018.gadā, lai atbalstītu Rīgas Brāļu kapu teritorijas elektroapgādes un apgaismošanas izbūves projekta realizāciju, ir veicis ziedojumu (dāvinājumu) Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra”. AS "Latvenergo"  atbalsta valsts mēroga kultūras pasākumus, kas veicina nacionālo vērtību attīstību un saglabāšanu.    

Lai kļūtu par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku līdzveidotāju un sniegtu ieguldījumu nacionālās kultūras identitātes un tradīcijas saglabāšanā, veicinātu tās dzīvotspēju un atpazīstamību Latvijā un pasaulē, AS "Latvenergo" 2017.gadā ir veicis ziedojumu (dāvinājumu).

2015. gadā AS "Latvenergo" koncerns atbalsta XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanu – lielākos, nozīmīgākos un senākos skolu jaunatnes tautas mākslas kolektīvu svētkus Latvijā.

2018.gads

 

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra" 90001774093 Atbalsts Rīgas Brāļu kapu teritorijas elektroapgādes un apgaismošanas izbūves projekta realizācijai              100 000
Publisks nodibinājums "Valsts Kultūrkapitāla fonds” 90001688232 Valsts mēroga kultūras pasākumu atbalsts, organizējot projektu konkursu             150 000
Nodibinājums "Svētku fonds" 40008141991 Atbalsts XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem               100 000

2017.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Nodibinājums "Svētku fonds" 40008141991 Atbalsts XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem                     200 000

 

2015.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Nodibinājums "Svētku fonds" 40008141991 Atbalsts XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem                     100 000

2012.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Dziesmu svētku biedrība 40008147829 Atbalsts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku rīkošanai 270345.64
© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.