Klientu portāls elektrum.lv

Sociālais atbalsts

Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus, AS "Latvenergo" finanšu līdzekļus sociālajā jomā no 2018. gada ziedo caur sadarbības organizāciju administrētiem projektu konkursiem. Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv"" (Ziedot.lv) izvēlēts par sadarbības partneri, pamatojoties uz fonda iepriekšējo pieredzi, atpazīstamību un reputāciju.

Nodomu protokols par sociālo atbalstu sabiedrības dzīves kvalitātes celšanai un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Ziedot.lv 2017. gada oktobrī izsludināja pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem šādās jomās:

  • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
  • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.

Projektu konkursa uzvarētāju saraksts

2010. gadā kļūstot par labdarības akcijas "Nāc līdzās Ziemassvētkos!” atbalstītāju, AS "Latvenergo” sniedz savu ieguldījumu bērnu ar invaliditāti un bāreņu māksliniecisko talantu attīstības sekmēšanā un viņu integrācijas sabiedrībā veicināšanā. Akcijas "Nāc līdzās Ziemassvētkos!” koncerts ir notikums, kurā bērni – festivāla laureāti sniedz koncertu  kopā ar Latvijas labākajiem skatuves māksliniekiem. Projekta "Nāc līdzās!” labdarības akcijas "Nāc līdzās Ziemassvētkos!” koncerts 2017. gada 11. decembrī notiks Vidzemes koncertzālē Cēsis. Savukārt 2016. gada 19. decembrī  notika Latvijas Nacionālajā operā Rīgā, 2015. gada 14. decembrī koncertzālē "Lielais Dzintars” Liepājā, 2014. gada 15. decembrī Latgales koncertzālē GORS Rēzeknē un 2013. gada 9.decembrī Rīgā Lielajā Ģildē.   

Uzskatot par lietderīgu līdzdalību labdarības kampaņā, kas dod būtisku ilgtermiņa iespaidu un sabiedrisko labumu, kā arī nodrošina iesākto atbalsta programmu nepārtrauktību, Latvenergo koncerns dāvina lietotu datortehniku Latvijas izglītības iestādēm: 2017.gadā 9 Latvijas skolas  saņēma dāvinājumā 166 datortehnikas komplektus un 1 drukas iekārtu, bet  2015. gadā 12 mācību iestādes – 243 datortehnikas komplektus.   

 

2018.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv"" 40008078226 AS "Latvenergo" sociālā atbalsta projektu konkurss         150 000

 

2017.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!" 40008034471 Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"     20 000
Latvijas mācību iestādes   166 datortehnikas komplektu un 1 drukas iekārtas dāvinājums   3641

 

2016.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!" 40008034471 Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"                 32 000

 

2015.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem   Atbalsts daudzbērnu ģimeņu programmai 109.4
Latvijas mācību iestādes   243 datortehnikas komplektu dāvinājums 4903
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!" 40008034471 Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"  18600

 

2014.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem   Sociālā atbalsta kampaņa "Elektrības norēķinu kartes - 84.24 EUR" 1359128.16
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem   Sociālā atbalsta kampaņa 2400 kWh kompensācija daudzbērnu ģimenēm 184995.15 
Latvijas mācību iestādes   492 sistēmbloku un 419 monitoru dāvinājums  12 579.61
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!" 40008034471 Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!" 18600

2013.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem   Sociālā atbalsta kampaņa 2400 kWh kompensācija daudzbērnu ģimenēm (79.68 LVL) 568305.46
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!" 40008034471 Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!" 19920.21

2012.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
"Latvijas Pašvaldību savienība" biedrība 40008020804 Sociālā atbalsta kampaņa "Elektrības norēķinu kartes - 53.70 LVL" 123093.64
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem   Sociālā atbalsta kampaņa 2400 kWh kompensācija daudzbērnu ģimenēm (79.68 LVL) 645283.24 
Nodibinājums "Fonds "Ziedot"" 40008078226 Dāvinājums "Fonds "Ziedot"" datortehnikas iegādei cilvēkiem ar kustību traucējumiem  1422.87
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!" 40008034471 Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!" 21343.08
© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.