Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo koncerna vadības organizatoriskā struktūra

Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes komersants Baltijā un tā struktūru veido komercsabiedrību  kopums, kurā izšķirošā ietekme ir AS ”Latvenergo”.

Latvenergo koncernā ietilpst  mātessabiedrība AS ”Latvenergo”, kas  nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, meitassabiedrības - AS ”Latvijas elektriskie tīkli” nodrošina pārvades sistēmas aktīvu pārvaldību, AS "Sadales tīkls nodrošina elektroenerģijas piegādi līdz katram klientam, Elektrum Eesti OÜ un Elektrum Lietuva UAB nodarbojas ar elektroenerģijas pārdošanu attiecīgi Igaunijā un Lietuvā. Gatavojoties darbībai Latvijā pēc pilnīgas elektroenerģijas tirgus liberalizācijas, lai veiktu elektroenerģijas tirdzniecību Latvijā, reģistrēta SIA ”Elektrum Latvija”. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" nodarbojas ar publiskā tirgotāja pienākumiem obligātā iepirkuma funkciju veikšanai. SIA ”Liepājas enerģija” (51 % akciju) nodrošina  siltumenerģijas ražošanu un piegādes pakalpojumus Liepājas pilsētā.

AS ”Latvenergo” ir līdzdalība arī  AS ”Pirmais SIēgtais Pensiju Fonds” (46,3% akciju), kas nodarbojas ar pensiju plāna pārvaldīšanu, kā arī finanšu ieguldījums (0,005% akciju) AS “Rīgas siltums”.

Informāciju  par Latvenergo koncerna pārvaldību  skatiet sadaļā Investoriem/Korporatīvā pārvaldība.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.