Klientu portāls elektrum.lv

Tirdzniecība

Latvenergo koncerns elektroenerģiju Baltijas valstīs pārdod, izmantojot tirdzniecības zīmolu Elektrum. Tā produktu klāstu veido dažādi elektroenerģijas tirgus produkti, kas izstrādāti atbilstoši dažādiem elektrības patēriņiem un lietošanas paradumiem, lai katrs klients varētu izvēlēties sev atbilstošāko produktu.

2016.gadā Latvenergo koncerns ir veiksmīgi saglabājis elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīcijas Baltijā. Latvenergo koncerna tirgus daļa veido aptuveni 30% no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus, kura kopējais patēriņš ir gandrīz 26 TWh.

Latvenergo koncerns 2016.gadā Baltijā mazumtirdzniecības klientiem kopumā pārdevis 7 580 GWh elektroenerģijas, kas ir par 4% mazāk nekā gadu iepriekš. Pārdotās elektroenerģijas apjoma samazinājums ārpus Latvijas ir primāri saistīts ar pastiprinātu cenu konkurenci lielo biznesa klientu segmentā.

Ārpus Latvijas pārdotās elektroenerģijas apjoms veido gandrīz 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija apjoma un sasniedz 2 376 GWh, kas ir par vairāk nekā 20% lielāks apjoms nekā konkurējošo elektroenerģijas tirgotāju pārdošanas apjoms Latvijā.

Latvenergo koncerna klientu īpatsvars Baltijā ir saglabājies stabils. Galvenais fokuss ārpus Latvijas tika vērsts uz mikro un mazo un vidējo uzņēmumu klientu segmentu, kur kopējais mūsu klientu skaits ir pieaudzis par 3%.

Kopumā 2016. gada beigās Latvenergo koncernam ir aptuveni 821,2 tūkstoši mājsaimniecību un 33,7 tūkstoši biznesa klientu, no tiem:

  • Latvijā – 795,5 tūkstoši mājsaimniecību un 24,9 tūkstoši biznesa klientu;
  • Lietuvā – 7,1 tūkstotis biznesa klientu;
  • Igaunijā – 25,7 tūkstoši mājsaimniecību un 1,9 tūkstoši biznesa klientu.

2016. gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsmi, varat apskatīt šeit.

Jautājumus un pretenzijas saistībā ar elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu klienti var iesniegt AS "Latvenergo" klientu servisā pa tālruni, e-pastu vai sūtot vēstuli. Atbilde klientam tiek sniegta 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildu pārbaudes un būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā - 30 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja klientam  un AS "Latvenergo", savstarpēji vienojoties, neizdodas izšķirt strīdus, kuri radušies elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības gaitā, tos izskata tiesību aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.  

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.