Klientu portāls elektrum.lv

Piegādātās elektroenerģijas izcelsme un ietekme uz vidi

2016.gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsme % no portfeļa
Kopējais galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas iepirkts no AS "Latvenergo" 61%
Kopējais galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas iepirkts no citiem elektroenerģijas ražotājiem Latvijā un Igaunijā 1%
Kopējais galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas iepirkts elektroenerģijas biržā 38%
   
Kopējais  galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas saražots no:  
- atjaunīgajiem energoresursiem (hidroenergija, vēja enerģija, biogāze, biomasa, saules enerģija) 59%
- gāzes 30%
-atomenerģijas 8%
- oglēm 1%
- dažadiem jauktiem kurināmiem vai cita veida fosilajiem kurināmiem 2%

 

Ietekme uz vidi: CO2/kWh
 Īpatnējā oglekļa dioksīda ( CO2) emisija   uz galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas vienību 2015.gadā :  
- kilovatstundu (kWh) 0.11 kg 
- megavatstundu (MWh) 0.11  t 
- gigavatstundu (GWh) 110  t 

 

Importēto elektroenerģiju, kas piegādāta elektroenerģijas galalietotājiem, Latvenergo koncerns 100% apmērā  iepērk no Eiropas ekonomiskajā zonā ietilpstošām valstīm. 

Izvērsta informācija par galalietotājam piegādātās elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi ir pieejama AS „Latvenergo”  koncerna ilgtspējas un gada pārskatā

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.