Klientu portāls elektrum.lv

Daugavas hidroelektrostacijas

Latvenergo koncerns lielāko daļu saražotās elektroenerģijas iegūst trijās valstī lielākajās HES, kas nodrošina videi draudzīgu elektroenerģijas ražošanas veidu. To darbināšanai izmanto atjaunīgu energoresursu – ūdeni.

Lai arī Daugavas HES jauda ir liela, to spēja saražot elektroenerģiju ir atkarīga no ūdens pieteces Daugavā. Ar pilnu jaudu Daugavas HES var darboties pavasara palu periodā, kas ilgst aptuveni vienu līdz divus mēnešus gadā. Palu laikā ūdens daudzums vairāk nekā 10 reizes pārsniedz pieteci mazūdens periodos – pamatā vasaras mēnešos. Palu periodā ir iespējams nodrošināt visu Latvenergo koncerna klientu elektroenerģijas pieprasījumu un pārpalikumu pārdot biržā. Daugavas HES, izņemot palu periodu, dod iespēju uzkrāt ūdeni un izstrādāt elektroenerģiju laikā, kad ir palielināts elektroenerģijas pieprasījums un cena biržā.

Pļaviņu HES un Rīgas HES ir darbināmas arī sinhronā kompensatora režīmā (regulējot spriegumu augstsprieguma elektrotīklos), kas pārvades sistēmas operatoram palīdz nodrošināt noteiktu sprieguma kvalitāti.

2016. gadā kopumā Daugavas HES saražotas 2 449 GWh elektroenerģijas, kas veido 52 % no kopējā saražotā elektroenerģijas apjoma. Saražotās elektroenerģijas apjoms ir par 36 % lielāks nekā gadu iepriekš, ko noteica lielāka Daugavas pietece.

Latvenergo koncerns turpina veikt pakāpenisku nerekonstruēto Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanu. Rekonstrukcijas projektu galvenais mērķis ir nomainīt novecojušās hidroturbīnas, paaugstinot to uzstādīto jaudu, lietderības koeficientu un elektroenerģijas izstrādi gada griezumā, un tādējādi nodrošināt drošu, efektīvu, ilgstošu un konkurētspējīgu Daugavas HES darbību kopējā enerģētiskajā sistēmā un brīvajā elektroenerģijas tirgū.  

Kopumā no visiem 23 hidroagregātiem šobrīd ir modernizēti divpadsmit. Visu hidroagregātu rekonstrukcijas process varētu noslēgties 2022. gadā, un paredzēts, ka kopējās 11 nerekonstruēto hidroagregātu atjaunošanas izmaksas varētu pārsniegt EUR 200 miljonu. 2017. gada vasarā plānots pabeigt viena Pļaviņu HES un viena Ķeguma HES hidroagregātu rekonstrukciju, 2018. gada pavasarī – viena Pļaviņu HES un viena Ķeguma HES hidroagregātu, kā arī divu Rīgas HES hidroagregātu rekonstrukciju.

 • Pļaviņu HES

  Latvijas energosistēmā Pļaviņu HES ir ļoti būtiska nozīme – ar desmit hidroagregātiem, kuru kopējā jauda ir 894 MW, tā ir lielākā hidroelektrostacija Baltijā un viena no lielākajām Eiropas Savienībā.

  Pļaviņu HES  sāka darboties 1968.gadā. Šī celtne ir savā ziņā unikāla – HES uzceļot, pirmo reizi praksē tika pierādīts, ka ir iespējams būvēt vidēja krituma elektrostaciju uz mīkstas grunts.

  1991.–2001.gadā veikta piecu hidroagregātu plānveida atjaunošana, bet rekonstrukcijas procesā no 2007. līdz 2010.gadam, atjauno vēl trīs hidroagregātus. Līdz ar hidroagregātu rekonstrukciju ir uzlabojušies arī stacijas lietderības koeficienti un attiecīgi arī no atjaunīgajiem resursiem izstrādātās enerģijas apjoms. 

  2016.gadā Pļaviņu HES saražoja 1 386 GWh elektroenerģijas, kas ir 57% no Daugavas hidroelektrostacijās saražotā.

 • Rīgas HES

  Rīgas HES uzsāka elektroenerģijas ražošanu 1974.–1975.gadā un ir  jaunākā no Daugavas hidroelektrostacijām. Tajā ir uzstādīti 6 hidroagregāti ar kopējo jaudu 402 MW.

  Rīgas HES liela uzmanība tiek veltīta hidrotehnisko būvju drošumam – ir paaugstināta zemes dambja drošība, un pastāvīgi tiek veikta Rīgas HES būvju betona konstrukciju un virsmas atjaunošana.

  2016.gadā Rīgas HES saražo 588 GWh elektroenerģijas.

 • Ķeguma HES

  Ķeguma HES būvēja vēl pirmajā Latvijas neatkarības periodā, un 1939.gads, kad iedarbināja tā pirmo hidroagregātu, ir uzskatāms par Latvijas enerģētikas aizsākumu, ar ko sākās arī Latvenergo koncerna attīstības vēsture.

  Faktiski Ķeguma HES ir hidroelektrostaciju komplekss, jo sastāv no divām dažādos laika posmos celtām stacijām. Pirmā no tām atrodas Daugavas labajā krastā, savukārt  – kreisajā, uzstādot trīs jaunus hidroagregātus, uzbūvēja otru, kas darbu sāka 1979. gadā.

  1998.−2001.gadā veikta Ķeguma pirmās stacijas visu četru hidroagregātu rekonstrukcija, kā arī automatizētas to vadības sistēmas.

  Ķeguma HES kopējā jauda ir 240 MW, un 2016.gadā tā kopumā saražo 475 GWh elektroenerģijas.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.