Портал для клиентов elektrum.lv

Процедуры закупок

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
15.03.2018 Žoga atjaunošana a/st. Nr.66 Priekule, Kamenes, Priekules pag., Priekules nov. 29.03.2018
10:00
15.03.2018 Logu maiņa administratīvajai ēkai Rīgas ielā 56, Liepājā 29.03.2018
11:00
08.03.2018 Būvprojekta izstrāde garāžas ēkas pārbūvei Ventspils ielā 58, Rīgā 23.03.2018
10:00
08.03.2018 Zemsprieguma strāvmaiņu iegāde 04.04.2018
10:00
06.03.2018 Rīgas HES drošības sistēmas garantētās barošanas modernizācija 22.03.2018
10:00
06.03.2018 Gatavo darba aizsargapģērbu pirkums un piegāde 28.03.2018
10:00
06.03.2018 Ķeguma HES-2 laukuma uz atz.35.65 m un pievadceļu atjaunošanas remonts 04.04.2018
11:00
02.03.2018 Kontroluzskaites sadalņu iegāde 05.04.2018
11:00
27.02.2018 Ķeguma HES-1 transformatoru TN 1, TN 2 un TN 4 betona pamatņu apsekošanu un atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde 21.03.2018
11:00
26.02.2018 Klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde 29.03.2018
10:00
23.02.2018 Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde 27.03.2018
11:00
© Копирование и перепубликация в коммерческих целях содержания сайта АО «Latvenergo» запрещены. При цитировании ссылка обязательна.