Портал для клиентов elektrum.lv

Klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde

Pasūtītājs: AS Latvenergo
Kontaktpersona: Ieva Arāja,Ieva.Araja@latvenergo.lv,67728062
Identifikācijas Nr.: IPR-53033
Paredzamā līguma priekšmets: Klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.03.2018
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma
Informatīvs paziņojums publicēts: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
Papildus informācija: Iepirkuma nolikums elektroniskā formā ir pieejams AS "Latvenergo" mājas lapā www.latvenergo.lv un Elektronisko Iepirkumu Sistēmā www.eis.gov.lv.
Datnes:

IPR-53033_nolikums.pdf

© Копирование и перепубликация в коммерческих целях содержания сайта АО «Latvenergo» запрещены. При цитировании ссылка обязательна.